Thursday, 2 January 2014

29 ‎December ‎2013 - East Kilbride (6)

Nothing on Flight Radar for this plane...

‎29 ‎December ‎2013, ‏‎13:51:28

29 ‎December ‎2013, ‏‎13:51:33

29 ‎December ‎2013, ‏‎13:51:41

29 ‎December ‎2013, ‏‎13:51:47

29 ‎December ‎2013, ‏‎13:52:00

29 ‎December ‎2013, ‏‎13:52:05

29 ‎December ‎2013, ‏‎13:52:09

29 ‎December ‎2013, ‏‎13:52:44

29 ‎December ‎2013, ‏‎13:52:46

29 ‎December ‎2013, ‏‎14:26:40

29 ‎December ‎2013, ‏‎14:26:44

29 ‎December ‎2013, ‏‎14:26:53

29 ‎December ‎2013, ‏‎14:46:31

29 ‎December ‎2013, ‏‎14:57:48

29 ‎December ‎2013, ‏‎14:57:55


But this one showed up as a Boeing Dreamlifter:

29 ‎December ‎2013, ‏‎15:03

29 ‎December ‎2013, ‏‎15:04:34

29 ‎December ‎2013, ‏‎15:04:40

29 ‎December ‎2013, ‏‎15:04:47

29 ‎December ‎2013, ‏‎15:04:56

29 ‎December ‎2013, ‏‎15:05:02

No comments:

Post a Comment